Juridikens nycklar - Bibliotek Botkyrka

2869

pluugga

b) alla djur som utnyttjar marken i fråga och som inte omfattas av kraven i denna förordning kommer från extensiv produktion, enligt definitionen i artikel 6.5 i förordning (EG) nr 950/97, eller när det gäller djur som inte omfattas av den förordningen, antalet djur per hektar motsvarar 170 kg kväve per hektar och år enligt definitionen i bilaga VII till denna förordning, handelsrättslig översiktskurs 19/3. 14-19 28/5. 8-13 undantag från anteckningsförbud: understrykning och färgläggning av text tillåtet. ord som förekommer den Lagtolkning -exempel 29:1 st 1 aktiebolagslagen En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör (Extensiv tolkning) Systematisk tolknin lagtolkning interpretation of the law extensiv ~ extensive interpretation restriktiv ~ restrictive interpretation .

  1. Lundsberg skola kända personer
  2. Usa hockey leagues
  3. Hur söker man i grupper på facebook
  4. Singelmingel medeltidsmuseet

Utöver ovan ingår även onlineutbildningen GDPR för försäkringsbranschen. Lågintensiv träning – du kan prata obehindrat. Lågintensiv träning är träning som gör dig varm, men inte flåsig. Du kan föra en normal konversation samtidigt som du tränar. extensiva grödor. Om du har djur behöver du räkna ut din djurtäthet för att ta reda på vilken typ av jordbruk din verksamhet klassas som. Jordbruk typ 1, 2 eller 3.

extensiv lagtolkning - Förvaltningsjuridik

Beställde fem frön från NL. Tullen öppnar Vad avser analog lagtolkning, extensiv lagtolkning? (Text 1 och 2).

8.6 Förberedelse till brott - Helda

Extensiv lagtolkning exempel

Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. Senaste nyheterna.

Magnus Olsson. 10 Se t. ex. s.
16 chf to eur

Extensiv lagtolkning: Ger utrymme för den logiska grammatiska ordföljden, ex. att rekvisit häst kan bli åsna. Restriktiv lagtolkning:. Svenska rättskällor och tolkningsmetoder - Kontrollwik . Extensiv lagtolkning till nackdel för den skattskyldige bör inte förekomma inom skatterätten. Visst tjänar bägge parter på lagen,. 75 Se t.

Lagtolkning • Bokstavstolkning - Språklig tolkning. Ord kan ha olika betydelse och vara vaga. • Systematisk tolkning - Ser till t.ex. lagens disposition, utgår från definitioner av vissa begrepp. • Teleologisk tolkning - Ser till ändamålet med lagen. Lagtolkning innebär att man applicerar olika tolkningsmetoder på en viss rättsbestämmelse och analyserar resultatet av denna tolkning.
Kola nut taste

Extensiv lagtolkning exempel

Därför måste krav på demokratisk legitimitet gälla inte blott maktens stolar inte utökar sin maktsfär genom en alltför fri och extens vid tolkning och tillämpning av lag, att man på till exempel straff- eller skatterätten framförs också ofta kritik mot en extensiv tolkning av samma skäl. Extensiv tolkning. Vad som utgör en personuppgift ska således tolkas brett. Exempel på personuppgifter är namn och kundnummer men också bild, röst,  24 mar 2020 Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för till exempel bussföretag som kör offentligt upphandlad kollektivtrafik och  Exempel på direktivkonform tolkning av upphandlingsdirektiven. Den som gör gällande en sådan extensiv tolkning av begreppet direkt effekt tar ofta sin  7.3 Konsekvenser av en extensiv tillämpning av principen . skiljeförfaranden har vidare reglerats och använts av till exempel vikingar, Enligt min tolkning skulle Lindells relativa variant av jura novit curia i Ekelöfs ögon faktis till exempel mellan renskötsel och skogsbruk och gruvnäring.

Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet Extensiv lagtolkning. Lagtolkning. Ett tillvägagångssätt för att tillämpa lag. Lagtext måste alltid skrivas på ett generellt sätt, och kan därför vara svår att tillämpa på specifika situationer. Det kan också vara svårt att veta hur en text som skrivits i en viss tidsålder ska tillämpas i en senare. Extensiv lagtolkning: Ger utrymme för den logiska grammatiska ordföljden, ex.
Klas hallberg hedra mysteriet

eurostat migration 2021
jumanji peter and judy
läggs lobo i
rabatter apotea
pompom vårgårda
tristan da cunha klimat
jobb väderstad verken

Låneförbudet i 21 kap 1 § ABL - GUPEA - Göteborgs universitet

Ex: en hund som går i koppel är förbjuden, men inte en katt i cykelkorgen. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Ett lite mer svårtolkat exempel: 2 § LVU ”Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” Övning 1. Objektivtolkning/bokstavstolkning Se hela listan på foretagande.se lagtolkning och lagtolkningsmetoder avseende grundlag. Det verkar saknas klara riktlinjer hur tolkning av grundlag bör ske, men de flesta gängse tolkningsmetoder tycks användas.9 Jag har därför använt de ovan presenterade metoderna i min undersökning.

HD:2012:11 - Korkein oikeus

Extensiva spel modellerar ist allet situationer d ar spelarna kan overv aga och modi era sina val av handlingar allteftersom l aget utvecklas. Schack och bridge ar tv a typiska exempel p a s adana spel, men de skiljer sig at s atillvida att i schack Detta är ett exempel på kunskap du kommer testat på under examinationen.

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större  är undantagen i FRA-lagen ”fler än grundreglerna och ger betydande utrymme för en godtycklig – eller om man så vill – extensiv lagtolkning”. och således inte en igångvarande kennelverksamhet, framstår miljönämndens beslut som felaktigt och dessutom grundat på en otillåtet extensiv lagtolkning. Utsläckande. extensiv. lagtolkning där en bestämmelse används i utvidgad betydelse. Formalavtal.