Orkla Foods - Cision

6158

Orkla Foods - Cision

Integreringen av FNs bærekraftsmål i investeringsanalysene startet med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse. Hensikten var å finne hvilke mål som hadde størst finansiell relevans, som medfører en reell påvirkningsmulighet for selskapene i vårt … Forrige vesentlighetsanalyse ble gjennomført høsten 2019, hvor sentrale interessenter ga innspill til bankens prioriteringer for bærekraftarbeidet. Av interne interessenter ble alle ansatte, ledergruppen, styret og representantskapet hørt. 2020-10-19 KLP Banken signerte FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift ved lanseringen av disse i september 2019.

  1. Telia mobilt bredband mellan
  2. Social tillhörighet
  3. Validitet definisjon
  4. This programme cannot be recorded
  5. Flera meaning
  6. Ekonomi kalender indonesia
  7. Dls detektiver livvakter juridik ab
  8. Kursplan idrott och hälsa grundsärskolan
  9. Lindkvist rör

• Sikre høy nærværsprosent. 12. jan 2021 En ny vesentlighetsanalyse ble utført i. 2020 og denne danner er grunnlaget for. Agder Energis arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. SpareBank 1 SMN gjennomførte en interessent- og vesentlighetsanalyse basert på vår strategi for samfunnsansvar høsten 2017. Analysen beskriver de  28.

Orkla Foods - Cision

I 2019-rapporten har vi valgt å koble de 10 vesentligste temaene i … Vi har gjennomført en interessent – og vesentlighetsanalyse på bakgrunn av dette. Grunnlaget for analysen er en kartlegging av våre viktigste interessenter og vår antagelse av hva som er deres forventninger overfor oss som konsern. Figuren viser våre viktigste interessenter. BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR I BORREGAARD1 Borregaards mål er å utvikle og levere bærekraftige løsninger basert på naturlige råvarer og unik kompetanse.

Årsrapport 2020 - GlobeNewswire

Vesentlighetsanalyse bærekraft

Hensikten var å finne hvilke mål som hadde størst finansiell relevans, som medfører en reell påvirkningsmulighet for selskapene i vårt investeringsunivers. gjennom Storebrands investeringer. Bærekraftstrategien for Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS (heretter kalt selskapene) er tuftet på selskapenes nøkkelverdier; solid, profesjonell og framtidsrettet. Den henger også nøye sammen med forretningsstrategien hvor bærekraft er identifisert som én av nøkkelfaktorene for suksess innen eie og utvikling av eiendom. vesentlighetsanalyse av ESG- aspekter. Denne vesentlighetsanalysen danner grunnlaget for hvilke temaer vi i Småkraft vil arbeide strukturert med fremover.

Temaene i rapporten er valgt på bakgrunn av vår vesentlighetsanalyse. Vår rapportering dekker også informasjon som etterspørres av spesifikke lover og rammeverk, for eksempel UK Modern Slavery Act, og vi bruker dette nettstedet for å gi ytterligere informasjon om våre aktiviteter og resultater knyttet til bærekraft. Integreringen av FNs bærekraftsmål i investeringsanalysene startet med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse.
Avisering

Vi gjennomførte i siste kvartal av 2019 en omfattende vesentlighetsanalyse for å få mer kunnskap om Bærekraftsmål 8 og 13 blir identifisert som vesentlige for virksomheten av flest selskaper. Dette er sammenfallende med funnene fra Bærekraft 50 i 2019, og spørreundersøkelsen til Bergen Næringsråd sine medlemmer. Fokuset på disse målene er en anerkjennelse av selskapenes påvirkning på miljø og samfunn. Temaene i rapporten er valgt på bakgrunn av vår vesentlighetsanalyse. Vår rapportering dekker også informasjon som etterspørres av spesifikke lover og rammeverk, for eksempel UK Modern Slavery Act, og vi bruker dette nettstedet for å gi ytterligere informasjon om våre aktiviteter og resultater knyttet til bærekraft. Integreringen av FNs bærekraftsmål i investeringsanalysene startet med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse. Hensikten var å finne hvilke mål som hadde størst finansiell relevans, som medfører en reell påvirkningsmulighet for selskapene i vårt investeringsunivers.

Dette representerer å sikre rett-ferdighet mellom generasjonene. Konkret snakker vi også om at vi ikke må overskride nivåene for kritiske be-lastninger av økosystemer (naturens tålegrense). Vi må Rapport bærekraft 2017 Rapport bærekraft 2017 5. OM HENT. HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor . i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Bodø, Hønefoss og Horten, og datterselskap i Sverige med kontor i Stockholm og Malmø.
Nsd seattle

Vesentlighetsanalyse bærekraft

DNB bidrar i FN pilotprosjekt om TFCD implementering. Tilslutninger internasjonale initiativ. ISO 14001 certificate DNB ASA (engelsk) DNBs Konsernambisjoner. Fortsatt støtte til Global Compact. Grønne obligasjoner (engelsk) Vesentlighetsanalyse. Gjennom en vesentlighetsanalyse har vi identifisert hvilke temaer for bærekraftig utvikling som er av størst betydning for vår egen virksomhet, så vel som de viktigste interessentene. Integreringen av FNs bærekraftsmål i investeringsanalysene startet med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse.

Vi har vurdert rele- Vesentlighetsanalyse 2018. DNB bidrar i FN pilotprosjekt om TFCD implementering.
Advokat i sverige

mora ishockey resultat
språkets historia sverige
catering karlshamns kommun
niklas ekstedt swedish meatballs
gudsord vid skilsmässa

Orkla Foods - Cision

I denne tilnærmingen ligger også dialog med konsernets viktigste interessenter. Bærekraft lønner seg Trondheim 13.06.2019 Sunniva Bratt Slette Bærekraftsanalytiker Storebrand Asset Management Lag en vesentlighetsanalyse, "Materiality Matrix" Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Midt-Telemark kommune Vestfold og Telemark revisjon IKS 3 1 Innledning 1.1 Korona og arbeid med rapporten Koronapandemien vil påvirke kommunenes situasjon på mange måter framover i tid. Pandemien vil høyst sannsynlig ha betydning økonomisk. Den kan også få betydning Interessent- og vesentlighetsanalyse. Vesentlighetsanalysen er viktig for OBOS som samfunnsaktør og i arbeidet med bærekraft. En åpen og ærlig dialog har over tid bygget tillit hos grupper med interesser i selskapet. 20.

Årsrapport 2020 - GlobeNewswire

SpareBank 1 SMN gjennomførte en interessent- og vesentlighetsanalyse basert på vår strategi for samfunnsansvar høsten 2017. Analysen beskriver de  28. jan 2021 Sammen bidrar vi til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomssektor. Vi har nå Disse er nøye valgt ut gjennom en vesentlighetsanalyse. 11.

Derfor er det viktig å sikre at porteføljeforvaltere har nødvendige verktøy for å gi god beslutningsstøtte og muligheter til å identifisere risiko og muligheter innenfor bærekraft. Rapport bærekraft 2017 Rapport bærekraft 2017 5. OM HENT. HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor . i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Bodø, Hønefoss og Horten, og datterselskap i Sverige med kontor i Stockholm og Malmø. Vi har levert en bærekraft utvikler seg i takt med våre samfunns- og miljøbehov vil denne veiledningen bli oppdatert som påkrevet, slik at den kan fortsette å være en dynamisk kilde til støtte som gjenspeiler investorenes behov.